Lid worden

Hoe lid worden van de Kon. Basketbalclub Pitzemburg.

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen.
Ter verduidelijking wensen wij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.
Aansluiten : Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij Kon. Basketbalclub Pitzemburg. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een drietal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt.
Tijdens deze drie trainingen is het kind reeds verzekerd door de club.
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te vullen als lid van de club.
Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
Belangrijk : Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.
Lidgelden : Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de VBL, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Deze aansluiting gebeurt via jeugdsecretaris die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven.
Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2017-2018:
Hoge ringen:
• Landelijke ploegen U14 –U16 –U18 –U19 –U21: Lidgeld 335 €
• Provinciale ploegen U14 –U16 –U18 –U19 –U21: Lidgeld 285 €
Lage ringen:
• U8 – U10 –U12: Lidgeld  225 €
• Basketschool: 110 €
De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening BNP (IBAN : BE59 9792 4283 1926) van Kon. Basketbalclub Pitzemburg, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler in de mededeling.
In het lidgeld is inbegrepen :
• een spelerslicentie bij de VBL
• een verzekering bij de VBL voor lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid
• alle trainingen (minimum 2 x per week)
• alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien)
• de onkostenvergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
• de onkosten van de scheidsrechters
• het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
• het gebruik van de sporthal
Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.
Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen.
Een deel van het lidgeld kan gerecupeerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !!
Ongevallen :
Als ingeschreven speler bij de VBL ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.
Elk ongeval met dokterstussenkomst, moet binnen de zeven werkdagen aan de verzekering gemeld worden.
Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris of jeugdsecretaris.
Verantwoordelijke jeugd: Vacant.
Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de secretaris.
Huishoudelijk reglement :
Link:
Bij elke organisatie horen enkele afspraken en regels die voor een goed verloop en een gezellige sfeer zorgen.
Onze club heeft deze regels verzameld in haar Huishoudelijk Reglement en Gedragsregels.
Door de betaling van je lidgeld, aanvaard je deze reglementen !
Uitschrijven :
Je kan je als lid uitschrijven bij de club, van 1 mei tot 31 mei. Hiervoor moet je een aangetekende brief schrijven gericht aan de clubsecretaris.
Ook als je wil muteren naar een andere club, moet je deze procedure volgen.
 
Adres & Contactgegevens
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.